TUYEN SINH DOT 1 2015
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LUẬT KINH TẾ NĂM 2015 TẠI GIA NGHĨA
  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LUẬT KINH TẾ NĂM 2015 TẠI GIA NGHĨA
  Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2015. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông liên kết với trường Đại học Mở TP.HCM tổ chức tuyển sinh lớp Đại học ngành Luật kinh tế (Hệ vừa học vừa làm) cụ thể như sau:
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KT NĂM 2015 TẠI TT GDTX HUYỆN KRÔNG NÔ
  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KT NĂM 2015 TẠI TT GDTX HUYỆN KRÔNG NÔ
  Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2015. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông liên kết với trường Đại học Mở TP.HCM tổ chức tuyển sinh lớp Đại học ngành Luật kinh tế (Hệ vừa học vừa làm) tại TT GDTX huyện Krông Nô, cụ thể như sau:
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ NĂM 2015 TẠI TT GDTX TUY ĐỨC
  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ NĂM 2015 TẠI TT GDTX TUY ĐỨC
  Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2015. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông liên kết với trường Đại học Mở TP.HCM tổ chức tuyển sinh lớp Đại học ngành Luật kinh tế (Hệ vừa học vừa làm) tại TT GDTX huyện Tuy Đức, cụ thể như sau:
 • Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý trường Phổ thông và Mầm non năm 2015
  Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý trường Phổ thông và Mầm non năm 2015
  Sáng ngày 30/3/2015, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý trường Phổ thông và Mầm non, năm 2015 cho hơn 134 học viên. 
 • TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (HỆ VLVH)NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỢT 1 NĂM 2015
  TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (HỆ VLVH)NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỢT 1 NĂM 2015
dai hoi II