TUYEN SINH DOT 1 2015
 • THÔNG BÁO KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG, GIÁO DỤC TRẺ EM TẠI NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP TƯ THỤC
  Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông phối hợp tổ chức mở lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục”. Chi tiết như sau:
 • THÔNG BÁO KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CẤP DƯỠNG
  Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông thông báo về việc tiếp nhận  hồ sơ, tuyển sinh và đào tạo lớp Nghiệp vụ cấp dưỡng, chi tiết như sau:
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LUẬT KINH TẾ NĂM 2015 TẠI GIA NGHĨA
  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LUẬT KINH TẾ NĂM 2015 TẠI GIA NGHĨA
  Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2015. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông liên kết với trường Đại học Mở TP.HCM tổ chức tuyển sinh lớp Đại học ngành Luật kinh tế (Hệ vừa học vừa làm) cụ thể như sau:
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KT NĂM 2015 TẠI TT GDTX HUYỆN KRÔNG NÔ
  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KT NĂM 2015 TẠI TT GDTX HUYỆN KRÔNG NÔ
  Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2015. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông liên kết với trường Đại học Mở TP.HCM tổ chức tuyển sinh lớp Đại học ngành Luật kinh tế (Hệ vừa học vừa làm) tại TT GDTX huyện Krông Nô, cụ thể như sau:
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ NĂM 2015 TẠI TT GDTX TUY ĐỨC
  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ NĂM 2015 TẠI TT GDTX TUY ĐỨC
  Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2015. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông liên kết với trường Đại học Mở TP.HCM tổ chức tuyển sinh lớp Đại học ngành Luật kinh tế (Hệ vừa học vừa làm) tại TT GDTX huyện Tuy Đức, cụ thể như sau:
dai hoi II