• Đại hội Chi bộ 7 lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2017
  Đại hội Chi bộ 7 lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2017
  Hòa trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, đón chào năm mới Ất Mùi 2015; Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/2012 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 105-KH/ĐUK ngày 06/8/2014 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Đại hội TCCS đảng tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020); Công văn số 87 -CV/ĐU của Đảng ủy sở Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông, ngày 20 tháng 11 năm 2014 V/v Hướng dẫn Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Được sự đồng ý của Đảng ủy. Ngày 20 tháng 03 năm 2015 Chi bộ 7 đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017.
 • Bộ Giáo dục công bố danh sách cụm thi THPT quốc gia
  Bộ Giáo dục công bố danh sách cụm thi THPT quốc gia
  Ngày 16/3, Bộ GD-ĐT đã công bố danh sách cụm thi THPT quốc gia 2015. Theo đó, cả nước có 38 cụm thi, Trường ĐH Tây Nguyên chủ trì, dành cho thí sinh của 02 tỉnh: Đắk Lắk và Đắk Nông.
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP - HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
  Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11, Nghị định số 128/2004/NĐ-CP và 129 /2004/NĐ-CP; Quyết định số: 10199TC/TCCB của Bộ Tài chính ngày 02/10/2003 về việc ủy nhiệm cho Đại học Mở Tp. HCM tổ chức đào tạo các khoá bồi dưỡng Kế toán trưởng; Thông tư số 199/2011/QĐ-BTC hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng; Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài Chính – Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bố trí, kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước.
 • Bộ Giáo dục công bố quy chế thi THPT quốc gia 2015
  Bộ Giáo dục công bố quy chế thi THPT quốc gia 2015
  Theo quy chế, những thí sinh chỉ dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức thi trong cụm thi tại trường hoặc liên trường phổ thông của tỉnh, do sở Giáo dục chủ trì, phối hợp với trường ĐH.
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 1 NĂM 2015
  Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao trình độ của cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Trung tâm GDTX tỉnh Đăk Nông liên kết với các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học mở các lớp  bậc Trung cấp, Đại học (hệ VLVH, liên thông), ĐH Văn bằng 2 (hệ VLVH) các ngành sau: 
dai hoi II

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP - HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11, Nghị định số 128/2004/NĐ-CP và 129 /2004/NĐ-CP; Quyết định số: 10199TC/TCCB của Bộ Tài chính ngày 02/10/2003 về việc ủy nhiệm cho Đại học Mở Tp. HCM tổ chức đào tạo các khoá bồi dưỡng Kế toán trưởng; Thông tư số 199/2011/QĐ-BTC hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng; Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài Chính – Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bố trí, kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước.

Đại hội Chi bộ 7 lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2017

Đại hội Chi bộ 7 lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2017

Hòa trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, đón chào năm mới Ất Mùi 2015; Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/2012 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 105-KH/ĐUK ngày 06/8/2014 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Đại hội TCCS đảng tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020); Công văn số 87 -CV/ĐU của Đảng ủy sở Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông, ngày 20 tháng 11 năm 2014 V/v Hướng dẫn Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Được sự đồng ý của Đảng ủy. Ngày 20 tháng 03 năm 2015 Chi bộ 7 đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017.