• Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TIẾNG M’NÔNG
  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TIẾNG M’NÔNG
  Thời gian qua, được sự ủng hộ của quý cơ quan, đơn vị và cá nhân trong tỉnh; Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Đăk Nông đã liên tục khai giảng các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ, ngắn hạn trên nhiều lĩnh vực có chất lượng, ngày càng đáp ứng nhu cầu đào tạo góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho người học để hoàn thành nhiệm vụ được giao và phát triển đơn vị. Hiện nay, Trung tâm GDTX tỉnh tiếp tục chiêu sinh khóa học tiếng M’Nông như sau:
 • THÔNG BÁO LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
  Chính quyền cấp xã là chính quyền cơ sở nơi trực tiếp nắm bắt, giải quyết các nguyện vọng của nhân dân, trực tiếp tổ chức và lãnh đạo nhân dân triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn. Các nội dung công việc của chính quyền cấp xã đòi hỏi một nguồn lực tài chính đáp ứng rất lớn và có ý nghĩa tiên quyết mà chủ yếu do ngân sách nhà nước đảm bảo. Chính vì thế việc quản lý ngân sách và tài chính xã một cách tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch và khoa học càng cần thiết hơn bao giờ hết. Luật ngân sách nhà nước ở Việt Nam đã được thay đổi và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2004. Một trong những cấp còn tồn tại chủ yếu lại là từ ngân sách cấp cơ sở - Ngân sách xã. Là ngân sách cấp cơ sở ngoài việc chấp hành theo luật ngân sách Nhà nước, ngân sách xã còn được hướng dẫn riêng và chịu sự chi phối bởi các nghị quyết và chính sách của nhà nước cấp Tỉnh. Do vậy, công tác quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn được thực hiện tốt, đặc biệt là tăng cường phân cấp ngân sách xã, phường, thị trấn theo hướng tự cân đối là góp phần thực hiện thành công công tác điều hành ngân sách địa phương nói riêng và quản lý nhà nước địa phương nói chung.
 • THÔNG BÁO LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP - HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
 • Hiệu trưởng trước yêu cầu đổi mới giáo dục
  Hiệu trưởng trước yêu cầu đổi mới giáo dục
  Ở bất cứ lĩnh vực nào thì người quản lý cũng có vai trò đặc biệt quan trọng. Trong các nhà trường, hiệu trưởng chính là đầu tàu để khởi động cả cỗ máy cùng vận hành về phía trước. Trước yêu cầu đổi mới, đầu tàu ấy phải có những bước đột phá tự biết làm mới mình mới có thể dẫn dắt các đồng nghiệp cùng thực hiện tốt sự nghiệp đổi mới giáo dục.
Hiệu trưởng trước yêu cầu đổi mới giáo dục

Hiệu trưởng trước yêu cầu đổi mới giáo dục

Ở bất cứ lĩnh vực nào thì người quản lý cũng có vai trò đặc biệt quan trọng. Trong các nhà trường, hiệu trưởng chính là đầu tàu để khởi động cả cỗ máy cùng vận hành về phía trước. Trước yêu cầu đổi mới, đầu tàu ấy phải có những bước đột phá tự biết làm mới mình mới có thể dẫn dắt các đồng nghiệp cùng thực hiện tốt sự nghiệp đổi mới giáo dục.

Cô giáo yêu nghề 10 năm bám trụ ở vùng xa

Cô giáo yêu nghề 10 năm bám trụ ở vùng xa

Tốt nghiệp ngành Sư phạm ra trường, cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga về Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Ðắk Som (Ðắk Glong) từ năm 2003. Ngày đó, cô và đồng nghiệp phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, đường sá đi lại vất vả, không có điện. 

10 nam thanh lap tinh
NONG THON MOI
Xúc tiến thương mại Du lịch