PHƯƠNG ÁN Tuyển dụng viên chức năm 2011 các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông
04/01/2012 10:58 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án tuyển dụng giáo viên, nhân viên hành chính năm 2011 các đơn vị trực thuộc Sở như sau:

download PhuongAn_ThiTuyen.doc(56,00KB)
download Thongbao_Tuyendung.doc(35,50KB)

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

Người dự tuyển làm viên chức có đủ các điều kiện sau:

- Là những người đã được Sở Giáo dục và Đào tạo hợp đồng hoặc cho phép hợp đồng làm việc tại các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, các trung tâm giáo dục thường xuyên và các đơn vị khác trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.   

- Tuổi đời của người dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi.

- Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

- Về trình độ: Đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định hiện hành tương ứng với ngạch dự tuyển. Cụ thể:

a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành trở lên phù hợp với ngạch xin dự tuyển nhân viên hành chính; đối với dự tuyển vào ngạch nhân viên thiết bị phải có bằng Đại học chuyên ngành thiết bị trường trung học phổ thông hoặc bằng đại học khác nhưng có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý thiết bị trường trung học phổ thông;

b) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên dự tuyển vào giảng dạy trung học cơ sở đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông.

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Xem chi tiết tập tin đính kèm

chung cu times city, to chuc su kien, hotdeal, mua chung, phim hay, tai facebook, xem phim, to chuc su kien, phim thai lan